In de privépraktijk van oogarts S. Van Grasdorff in Antwerpen Berchem kan u op afspraak terecht voor professioneel advies, diagnose en behandeling van oogaandoeningen bij volwassenen en kinderen, routinecontroles, brilvoorschriften, rijgeschiktheidsattesten voor chauffeurs (medische schifting), ...

Consultatie

Consultatie is enkel mogelijk na afspraak.
Een afspraak maken kan online of telefonisch op nummer 03 448 00 45.
De agenda's worden momenteel ingeladen; U kan doorgaan naar het maken van de afspraak online

Voor dringende afspraken neemt u steeds contact op met ons secretariaat op nummer 03 448 00 45.


U komt met maximum één begeleider
U komt op het tijdstip van uw afspraak, niet veel te vroeg; Indien te laat wordt uw afspraak mogelijk verzet.
Annuleer uw afspraak indien u griepachtige symptomen heeft Niet vergeten
 • identiteitskaart
 • bril, leesbril
 • lenzen mèt de verpakking zodat de naam, sterkte en kromming gekend zijn; Indien u komt voor nieuw brilvoorschrift, best zachte contactlenzen op voorhand uit te laten.
 • diabetici: bij de jaarlijkse controle worden oogdruppels gebruikt die het zicht tijdelijk wazig maken; kom met chauffeur of openbaar vervoer.
 • eerste consultatie bij kleine kinderen: er worden druppels gebruikt die 30 minuten moeten inwerken en het zicht tijdelijk wazig maken. U meldt u gewoon aan op het uur van de afspraak.
 • tijdig verwittigen indien u een gemaakte afspraak niet zou kunnen nakomen
Betaalmogelijkheden
 • bancontact icon bancontact
 • Payconiq mobile payment logo

Chirurgie

Ingrepen dr. Van Grasdorff
Dr. Van Grasdorff voert operaties uit in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), Drie Eikenstraat 655, 2650 Edegem.
 • Cataractoperaties onder locale druppelanesthesie
 • Intravitreale injecties
 • Ooglidoperaties.

Ingrepen dr. Vandeweyer
Strabisme-ingrepen kinderen en volwassenen, onder algemene narcose gaan door in het ziekenhuis
AZ-sint-Maarten, Liersesteenweg 435, 2800 Mechelen

Dr. Sigi Van Grasdorff

 • algemene oogziekten
 • cataractchirurgie
 • ooglidchirurgie
 • kinderoogheelkunde
 • glaucoom
 • traanwegen

Dr. Els Vandeweyer

 • algemene oogziekten
 • kinderoogheelkunde
 • strabismechirurgie

Praktijk

vooraanzicht gebouw Ooghuis
Vooraanzicht
wachtzaal
Wachtzaal
dokterskabinet
Kabinet
speelkamer
Speelkamer

Patiënteninformatie

bron:oogheelkunde.org

Symbolenspel


open symbolenspel in volledig venster

Locatie oogartspraktijk

Ooghuis
Elisabethlaan 82
2600 Berchem

De praktijk ligt op wandelafstand van tramhalte BERCHEM, KONINKLIJKELAAN van De Lijn (tram 7 en 15) en bushalte Berchem Elisabethlaan.


open google maps

Open Routeplanner De Lijn

locatie openen met uw standaard gps App

Parkeren met parkeerschijf (blauwe zone)

Privacyverklaring

datum laatste wijziging 24/01/2020

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

Ooghuis bvba hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Ooghuis bvba houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door Ooghuis bvba, Elisabethlaan 82, 2600 Berchem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe(AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd(AVG artikel 6.1.c), en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht)(AVG artikel 9.3).

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Bepaalde gegevens worden ook opgevraagd voor wetenschappelijk onderzoek. Sommige van deze samenwerkingen aan wetenschappelijk onderzoek gebeuren in het kader van wettelijke verplichtingenen binnen de volksgezondheid.

In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers (beperkte) toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking, en de arts voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden (AVG artikel 6.1.f). Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van ooghuis bvba zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim, en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen.

Uw medisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Delen van gegevens

De gegevens die we van u verwerken, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW.

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

Uw rechten als patiënt

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw arts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

ooghuis, elisabethlaan 82, 2600 Berchem - tel:03 448 00 45 privacy